Sunday, January 22, 2012

Under en teach-in hadde han hørt Wolfgang Huber si: "Det finnes to muligheter: enten får man nyrestein, eller man kaster stein på kapitalismens sentre. Pass dere for nyresteiner!""

No comments: