Wednesday, April 25, 2012

Men selv om Eliots museale modernisme fant seg godt til rette også i andre lokaler, som i tårnsalen i Bergen Kunstmuseum, med sine hvite vegger fylt av modernistiske malerier, er det fengselet, og omorganiseringen av opplesningsformen, som står igjen som poesiens nyoppdagede plats.

Ellef Prestsæter i KK. Her er en optagelse fra kakofonioplæsningen.

No comments: