Wednesday, May 02, 2012

Lämnar vi här representationernas och skådespelets ordning för att träda in i den politiska handlingens rum? Probably not. Bra kritik af 7. Berlin Biennale -------------------- Mere her.