Saturday, November 24, 2012

Hva er en enestående prestasjon, hva er et såkalt naturtalent, hvordan trekker kunstneren på egne erfaringer («virkeligheten»), og hvordan overføres disse til publikum? Anmeldelse af Eivind Buene: Allsang her.