Monday, April 08, 2013

Vagant ønsker å påvirke samtidslitteraturen. I motsetning til for eksempel avisenes litteratursider, som vil speile samtida. For Vagant er hver artikkel et forsøk på å presentere ideer eller fenomener, og si: Dette finnes, dette kan forfattere jobbe med. Vi kobler litteraturen til aktuelle samfunnsspørsmål, sier Lindholm.

I 2012 hadde vi for eksempel et temanummer om bioteknologi. Det er ikke et spørsmål som er mye diskutert i litterære sammenhenger, men som vil bli definerende for samfunnsutviklingen og selvforståelsen framover. Mere her.

No comments: