Saturday, August 17, 2019

"Christensens tænkning er vild og idiosynkratisk, og derfor er Leonoras reise også netop dét. Som en måde at danne fællesskaber og åbne verden på er den værd at lade sig inspirere af. Som kunstformidling er den vidende, engageret og helt sin egen." Martin Bastkjær og jeg har anmeldt hinanden på kryds og tværs så det er klart at hans anmeldelse ikke kan trykkes i Information. Den er på Bastkjærs blog i stedet.