Friday, August 16, 2019Vårt Lands bokansvarlige Lars Petter Sveen interviewede mig om Leonoras reise 9. august.