Thursday, August 29, 2019Kom alle mennesker // med små F i hendene. Once again f***s have been given.