Friday, June 06, 2008

Det handler jo om at se ind i sig selv. Du kan sige, at i en verden, som viser, hvor håbløs ungdommen er med dens optagethed af dildoer og dens caffelattebarer, skal de unge lære at se på sig selv med deres indre øje, og så skal de se, hvor håbløse de er.

Thure Erik Lund, anarkist-rebellen, i Information.

No comments: