Saturday, April 10, 2010

Fat birds don't fly, dette var et forsøg. Samlet arbejdstid brugt: To dage til læsning, en dag til genlæsning og en dag til skrivning. Jeg skal ikke undskylde, selvom jeg har lyst. Hermed anmeldelse af Jacques Rancière: The Emancipated Spectator