Friday, April 09, 2010

På bordet på takterrassen i L.A. hadde eg to bøker: Reality Hunger og Philip Roths fabelaktige Exit Ghost, ei bok som gav Shields tiradar mot romanen ein underleg valør. Den største faren for einkvar litteraturkultur vil vere om medisinen føreskrive i Reality Hunger resulterer i store mengder bøker som er for fulle av seg sjølv. For fulle av det skrivande subjektets altoverskyggande sjølvframstilling og uro knytt til denne. Faren er særleg stor dersom slike bøker vert skrivne av mindre talentfulle forfattarar enn David Shields.

Øyvind Vågnes har en strålende anmeldelse af David Shields' Reality Hunger: A Manifesto i dagens MB

No comments: