Monday, December 20, 2010

Om det skulle finnes noen tilknyttet Flammes stall som har et håp om at kunsten de produserer også skal besitte et minimum av kritisk potensial (jeg vet det er noen), får man på disses, og våre, vegne håpe at følgende uttalelse (levert av en norsk kunstkjenner uten DJ-bakgrunn) ikke medfører 100 % riktighet: «Om du velger å gi ut på Flamme Forlag, velger du også bort det kritiske ved ditt eget prosjekt. For alltid.»

No further f***ing comments. I'm dead. Peter Amdam fortsætter sin kritik af Flamme Forlag i Vinduet #4/2010

3 comments:

Paal Bjelke said...

I motsetning til det å gi ut på alle andre norske forlag? Ser fram til lese Vinduet.

Susanne said...

Altså, jeg både ler og græder og hikker på samme tid. Amdams kritik er forfriskende, som kritisk gestus synes jeg nok han er tæt på at tage prisen i 2010.

Paal Bjelke said...

La det bli en føljetong. I 1/2011 langer Amdam ut mot Gyldendal, forlaget hvor redaktøren spør poeten om han ikke snart skal skrive en ordentlig bok.