Thursday, September 26, 2013

Det er nødvendig å være alene. Å bryte opp. Å begynne på nytt, et nytt sted, mitt sted, mitt liv, i mine hender. Ikke i hans hånd eller noen andres hender, ikke i noens hender eller hånd, nesten håndløst er livet mitt nå, ikke en eneste finger i livet mitt nå, ikke så mye som en negl som ikke er min egen i livet mitt nå, mitt liv er i mine hender, kunne hun si.

Fra Tomas Espedal: Bergeners.