Wednesday, February 14, 2018Särskilt nu, när nätet har givit kulturartiklar en större spridning, borde vi kritiker se vår betydelse. Vi ska tvätta bort sminket från rutten frukt, vi ska vara roliga, hårda, rättvisa, kunniga, krävande vägvisare genom ett snårigt, ultrakommersiellt kulturlandskap. Jobbet är inget för latmaskar: vi är frontsvin i kampen för civilisation, historia, språk, tolerans, poesi, onyttig njutning, skönhet. Kritik förvandlar faktiskt inte sällan människors liv genom att avslöja, upphöja, nedsabla. Det som min och mina norska och danska kollegors undersökningar visar, att kritiken givits stadigt mindre utrymme i medierna, måste belysas och bekämpas, skriver Carl-Michael Edenborg her. Første afsnit her.