Wednesday, July 21, 2010

Det kan starte mange steder. Et startpunkt for mig var det dansk-norske seminar Bergensbrag som vi arrangerede i 2003, og igen i København i 2005, en idé som blandt andet tog form efter at jeg havde mødt den energiske, unge danske poet og – på det tidspunkt – redaktør i tidsskriftet Apparatur Martin Glaz Serup. Jeg havde netop læst Sadie Plants bog The Most Radical Gesture: The Situationist International in a Postmodern Age (1992) og holdt et oplæg med titlen «Litteratur som handling» som jeg ikke husker særlig meget af, andet end at jeg var utrolig interesseret i havneområdet i Bergen, som på det tidspunkt var et helt åbent og totalt rodet sted med bunker af forskellige mystiske sten- og metalobjekter. En strukturering var netop begyndt, store arbitrært placerede pile dukkede op med ordene «To the city center» som om at nu måtte vi komme os ud af rodet og ind mod de glatte shoppingfortorve. Hele området er i dag – forudsigeligt nok – lukket af, ryddet op, under kontrol. Jeg brugte havneområdet som et billede på det vi var samlet for at diskutere, nemlig diverse strategier for småforlag og tidsskrifter midt i det store kommercielle maskineri. Men jeg tror nu ikke det var så romantisk som det kan lyde, jeg var helt enkelt optaget af glatte versus ru overflader og gjorde en kobling fra teksturer og strukturer i byrummet videre til tekst. Og byrummet figurerede ikke alene som metafor, vi havde planer om en byvandring ledet af Øyvind Ådland, en af Bergens mere strategiske flanører. For mig indgik alt dette i en langsom, men sikker vending bort fra feticheringen af den skønlitterære tekst mod andre former for tekstuel aktivitet; kritikken, redaktørfunktionen, og så videre. Alt dette som Grønn kylling (arb. tittel) også arbejdede med.

Replay II fra Bøygen #2/09, "Litterær(e) Aktivisme(r)" af A. Lindholm og undertegnede. Replay I her og om havneområdet i Bergen her.